26.05.2015
Zawody strzeleckie
11.12.2014
Wizyta delegacji z Kirgizji
11.12.2014
Konferencja w Kijowie - 2014.11.13
20.10.2014
Historyczna wizyta w CIETAC w Pekinie
20.10.2014
Patronaty nad konferencjami

 

      

Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

Patronaty nad konferencjami

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej objął patronat nad następującymi wydarzeniami :

 

- Mediacja jako uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Praktyczne aspekty  postępowania mediacyjnego . Konferencja odbyła się w dniu 9 października 2014r w Oławie

 

- Warto mediować w biznesie  . Konferencja odbyła się w dniu 10 października 2014r we Wrocławiu .Organizatorem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Wrocławskie Centrum Mediacji. Celem konferencji był zainteresowanie przedsiębiorców mediacją jako jedną z metod ADR (Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów) poprzez wskazanie wielowymiarowych korzyści, jakie płyną dla firm z mediowania. Uczestnicy konferencji zostali również zapoznani z obecnym stanem legislacji w zakresie mediacji oraz kierunkami zmian w ustawodawstwie dotyczących ADR.