undefined
undefined

Kształcenie zawodowe - nasza wspólna sprawa

W poniedziałek, 4 marca w nowotomyskiej Aesculap Akademii odbyło się seminarium na temat kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie nowotomyskim. Spotkanie zorganizowane zostało pod patronatem Starosty Nowotomyskiego - Andrzeja Wilkońskiego we współpracy z Nowotomyską oraz Opalenicką Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu oraz przy wsparciu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Celem spotkania było wskazanie aktualnych możliwości i wyzwań związanych z przygotowaniem młodzieży szkolnej do wejścia na lokalny rynek pracy.
 
Udział w seminarium wzięło kilkudziesięciu zaproszonych gości, w tym dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, samorządowcy reprezentujący gminy z terenu powiatu oraz przedstawiciele organizacji i instytucji publicznych związanych z rynkiem pracy i pracodawcami.
 
Rok 2019 jest dla oświaty ponadpodstawowej szczególny - w efekcie reformy oświaty, w tegorocznej rekrutacji znajdą się zarówno dotychczasowi absolwenci gimnazjów, jak i absolwenci szkół podstawowych. To oznacza zmiany zarówno dla dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale również dla pracodawców, którzy przyjmować będą na kształcenie zawodowe młodzież już w wieku 14 i 15 lat. dla lokalnego rynku pracy, Okoliczność ta może zostać przez lokalny rynek wykorzystana jako szansa, w czym dopomóc może większa integracja powiatowego środowiska.
 
Seminarium rozpoczęło się od wystąpienia starosty nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego, który wprowadził uczestników w tematykę kształcenia zawodowego z pozycji organu prowadzącego szkoły kształcące w kilkudziesięciu zawodach rzemieślniczych oraz w kilkunastu na poziomie technicznym. W programie spotkania znalazły się również prelekcje Cechu Rzemiosł Różnych i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Nowotomyskiej Izby Gospodarczej oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu. Prelegenci zwracali uwagę na potrzebę integracji całego środowiska lokalnego w kwestii planowania i realizacji kształcenia zawodowego dla młodzieży. Mimo, iż aktualnie rynek pracy jest bardzo chłonny, nie zawsze młodzież dokonuje świadomych wyborów w zakresie najbardziej deficytowych na rynku zawodów. Włodzimierz Szymański - starszy Cechu w Nowym Tomyślu oraz Iwona Derda z Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej wskazywali na możliwości młodocianego pracownika na lokalnym rynku pracy, wyjaśniając uczestnikom organizacyjno - prawne aspekty systemu kształcenia zawodowego. Z kolei, Mariusz Bożek - prezes Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej mówił o roli lokalnego sektora biznesowego w kształtowaniu popytu na zawody oraz kierunki kształcenia zawodowego. Ofertę kształcenia zawodowego w powiecie i aktualne problemy z tym związane przedstawił Marek Nyćkowiak - dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu. Podsumowaniem seminarium była moderowana dyskusja uczestników w kwestiach poruszanych podczas prelekcji. Rozmawiano o tym, jak integrować wszystkie zainteresowane strony, tak by młodzież dokonywać mogła możliwie świadomych wyborów, szkoły odpowiadały na ich zapotrzebowanie, a lokalny rynek pracy mógł pozyskać właściwie przygotowaną kadrę pracowniczą. Uczestnicy zgodnie uznali, że inicjatywa spotkania była cenna, ale należy podejmować więcej działań, by kojarzyć i integrować powiatową społeczność w celu dalszego rozwoju kształcenia zawodowego.

źródło: www.powiatnowotomyski.pl