26.05.2015
Zawody strzeleckie
11.12.2014
Wizyta delegacji z Kirgizji
11.12.2014
Konferencja w Kijowie - 2014.11.13
20.10.2014
Historyczna wizyta w CIETAC w Pekinie
20.10.2014
Patronaty nad konferencjami

 

      

Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

Informacje ogólne

3. edycja konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw


29 listopada br., podczas uroczystej Świątecznej Gali Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki 3. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Stowarzyszenie.
Laureatem Nagrody Głównej Lider Prawników Przedsiębiorstw został Andrzej Kornatowski, Dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna – część Północna z British American Tobacco. Nominacje do Nagrody Głównej otrzymali: Izabela Nowacka, Legal Counsel z firmy Shell Polska oraz Włodzimierz Brych, Kierownik Biura Prawnego Aesculap Chifa.
- Andrzej Kornatowski, tegoroczny Lider Prawników Przedsiębiorstw, miał unikalną możliwość prowadzenia w BAT wielowymiarowego i unikatowego projektu jakim jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Po części projekt ten zakładał wykorzystanie umiejętności profesjonalnych ale w głównej mierze polegał na koordynacji różnorodnych działań spoza zakresu pracy prawnika, budowaniu dobrych relacji z rozmaitymi interesariuszami oraz wykorzystywaniu wiedzy biznesowej do tworzenia innowacyjnych i skutecznych rozwiązań uwzględniających nie tylko interesy BAT ale także innych podmiotów – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, które od trzech lat jest organizatorem konkursu.
Determinacja, długookresowe zaangażowanie Andrzeja Kornatowskiego z British American Tobacco i zdolność prowadzenia dialogu przyczyniły się do uzyskania spektakularnych efektów walki ze zorganizowaną przestępczością. W efekcie działań w latach 2014-2018 m.in. zlikwidowano ponad 100 nielegalnych fabryk tytoniu i papierosów w Polsce. W rezultacie poziom przemytu papierosów w Polsce spadł w okresie 2015-2018 niemalże o 50%.

 
Konferencja - Arbitraż - standardy, tendencje, perspektywy- Warszawa , 2018r.11.08

 

W dniu 8 listopada 2018 r.  odbyła się konferencja pt. „Arbitraż - standardy, tendencje, perspektywy” zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z kancelariami Clifford Chance oraz Wardyński i Wspólnicy

Podczas  konferencji poruszane były zagadnienia związane m.in. z  konwergencją regulacji postępowania przed sądem arbitrażowym i sądem państwowym, organizacją postępowań i modelem rozstrzygania sporów arbitrażowych oraz zastosowaniem nowych technologii w arbitrażu.

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej reprezentowany był przez Prezesa Sądu Włodzimierza Brycha

 
Wizyty na Ukrainie i w Mołdawii

 

4 Października 2018r Prezes Brych uczestniczył w międzynarodowej konferencji arbitrażowej w Kijowie. Tegoroczna konferencja z cyklu poświęconego pamięci prof. Pobirchenko  poświęcona była  przyjęcia  ( 60  lecie )  konwencji nowojorskiej, dotyczącej wykonywania zagranicznych wyroków arbitrażowych. Organizatorem imprezy był Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Przemysłowo Handlowej.

 

5 i 6 października 2018r Prezes Brych uczestniczył w obchodach 25 lecia  powstania Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Mołdawskiej Izbie Przemysłowo Handlowej i 100 lecia powstania Izby Przemysłowo Handlowej Mołdawii. Jednym z punktów obchodów była konferencja arbitrażowa, poświęcona 25 lecia działalności Sądu Arbitrażowego.


     

 Konferencja z cyklu  „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”
Nowy Tomyśl , 2018.06.08

           

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”
Nowy Tomyśl , 2018.06.08

 

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.:

Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI

w Nowym TomyśluPoczątek konferencji godz. 9.00. Udział w niej  jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR  w Polsce.

Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się

zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli

wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy. Szczegółowy program konferencji

zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 1 czerwca 2018r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich przemówień na język polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko,

dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl,

lub tel.: 61 44 20 185, 608 080 345.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

W dniu 8 czerwca od godziny 18.00 uczestnicy mogą bezpłatnie uczestniczyć

w festiwalu jazzowym w Nowotomyskim Ośrodku Kultury ul. Tysiąclecia 3.

W dniu 9 czerwca odbędą się zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej

Izbie Gospodarczej.

 

W imieniu organizatorów:
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych


Program_2018_PL_.pdf


Program_2018_EN.pdf


Program_2018_RU.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jubileusz 10 lecia powstania Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”
Nowy Tomyśl , 2017.04.21

 

 

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.:

  

 

 Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą

 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI
w Nowym Tomyślu. 
Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej  jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR  w Polsce. Cieszy się
ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR,
a uczestniczy w niej około 200 osób.
Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy.
Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 10 kwietnia 2017r.
Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich przemówień na język polski.

 

Tegoroczna konferencja zbiega się z obchodami 10-lecia powstania Sądu Arbitrażowego przy
Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko,
dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub
tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.


w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

 
Program_2017_PL.pdf

Program_2017_EN.pdf

Program_2017_RU.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce


Nowy Tomyśl, 2016.04.22

pod patronatem honorowym :

Starosty Nowotomyskiego

Ireneusza Kozeckiego

Burmistrza Nowego Tomyśla

Włodzimierza Hibnera

Naczelnej Rady Adwokackiej

Krajowej Rady Notarialnej

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

 

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu

„Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Arbitraż i mediacja instytucje powszechne czy

elitarne ?”.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym

Tomyślu

Paproć 84. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.


Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce.

Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się

zagadnieniami ADR,

a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu


i mediacji z kraju i z zagranicy

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji.

Języki konferencyjne: polski, angielski i rosyjski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień

na język polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko,

dane reprezentowanej

instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl,

lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

Organizatorzy zapraszają uczestników konferencji na Zawody Strzeleckie Arbitrów i Mediatorów o

Puchar Prezesa

Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, które odbędą się 23 kwietnia 2016r

o godzinie 10.00

na Strzelnicy LOK w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego 30.


w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

 

Program__konf_2016_PL.pdf

Program_konf_2016_EN.pdf

Program_konf_2016_RU.pdf


                                                                                               

Konferencja w Istambule 11-12 .05.2015r.Program konferencji :

Skanuj_2015_05_29_08_59_15_038.pdf