Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

Informacja

Niniejszym informujemy, iż dnia 21.04.2022 Walne Zgromadzenie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej podjęło uchwałę nr 10 o rozwiązaniu Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.


Jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr 11, Walne Zgromadzenie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej postanowiło, że księgi i dokumenty Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, w tym akta prowadzonych spraw, po

jego rozwiązaniu będą przechowywane przez Nowotomyską Izbę Gospodarczą.