undefined
undefined

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Wyższe stawki obowiązkowych składek dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Od marca przedsiębiorcy zapłacą ZUS więcej

Wzrosły kwoty wynagrodzeń, od których nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dlatego w marcu, kwietniu i maju przedsiębiorcy zapłacą o prawie 60 zł więcej na ZUS i zdrowie

Przeciętne wynagrodzenie z czwartego kwartału 2006 r. jest podstawą obliczania minimalnych obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe stawki będą obowiązywały w rozliczeniach z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2007 r. Przedsiębiorcy sami decydują, od jakiej kwoty będą opłacać składki. Nie mogą być ona jednak niższe niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

W czwartym kwartale wynosiło ono 2662,51 zł, toteż składki trzeba płacić od podstawy nie niższej niż 1597,51 zł. Obowiązkowe wyniosą zatem: emerytalna (19,52 proc.) - 311, 83 zł, rentowa (13 proc.) -207,68zł, wypadkowa (zakładając, że wynosi 1,80 proc.) -28,76zł.

Obowiązkowa jest też składka na Fundusz Pracy (2,45 proc.) - 39,14 zł. Ogółem więc trzeba zapłacić miesięcznie 587,41 zł. Jeśli przedsiębiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (2,45 proc.), musi jeszcze doliczyć co najmniej 39,14 zł.

Miesięczna podstawa wymiaru tej składki nie może być wyższa niż 6656,28 zł (250 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się od innej podstawy. Jest nią 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, łącznie z wypłatami nagród z zysku. W czwartym kwartale 2006 r. wynosiło ono 2822,51 zł. Przedsiębiorcy muszą więc zapłacić na zdrowie od kwoty nie niższej niż 2116,88 zł. Od stycznia 2007 r. wynosi ona 9 proc. (z czego 7,75 proc. finansowanych jest z zaliczki na podatek), a zatem w marcu, kwietniu i maju -190,52 zł.

Ogółem więc przedsiębiorca w najbliższych trzech miesiącach będzie wpłacał na FUS (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) po 777,93 zł. To o 56,82 zł więcej niż za styczeń i luty.

Przypomnijmy: nie dla wszystkich przedsiębiorców składki są tak wysokie. Ci, którzy dopiero otworzą biznes, a w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadzili pozarolniczej działalności i nie wykonują nowej działalności na zasadzie tzw. samozatrudnienia, mogą skorzystać z ulgi. Polega ona na tym, że przez pierwsze dwa lata działalności składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzają od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2007 r. wynosi ono 936 zł. Składki więc trzeba płacić od 280,80 zł. A zatem emerytalna i rentowe wynoszą odpowiednio: 54,81 zł i 36,50 zł, a wypadkowa - 5,05 zł (zakładając, że jej wysokość to 1,80 proc.). Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej; tę trzeba opłacać od takiej samej podstawy jak przedsiębiorcy niekorzystający z ulgi.

aro


Uwaga, ważne terminy

Jutro mija kilka ważnych terminów dla przedsiębiorców. Wtorek jest ostatnim dniem na pisemne powiadomienie urzędu skarbowego:
¦ o zamiarze skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w stałej wysokości 1/12 podatku z zeznania za rok ubiegły). Zawiadomienie muszą złożyć tylko osoby, które pierwszy raz korzystają z tego uproszczenia,
¦ o rezygnacji w 2006 r. z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
¦ o zamiarze wpłacania kwartalnych zaliczek. Z ulgi mogą skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Uwaga! O tym, jaką formę płacenia zaliczek najlepiej wybrać, pisaliśmy w "Dobrej Firmie" 8 lutego.
Mija termin płacenia zaliczek m.in. na podatek dochodowy przez osoby fizyczne i prawne oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń, a także rozliczenia obowiązkowych wpłat na PFRON za styczeń.


Źródło: www.rzeczpospolita.pl