undefined
undefined

Folder gospodarczy Nowotomyskiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo.

Dotyczy: wydanie biuletynu informacyjnego w celu promowania działalności firm zrzeszonych w Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

Jak Państwu wiadomo Nowotomyska Izba Gospodarcza realizuje opracowanie biuletynu informacyjnego w celu promowania działalności firm zrzeszonych w Izbie.

Na obecnym etapie działań potrzebujemy od Państwa następujące materiały informacyjne:

  1. Pełna nazwa firmy
  2. Dane teleadresowe (adres nr telefonu oraz faksu, adres email oraz www)
  3. Opis profilu działania firmy– (za względów technicznych winno to być nie więcej niż 50 słów, powyższa informacja będzie również zamieszczona w języku angielskim)
  4. Logo firmy (najlepiej w programie Corel wersja 9)
  5. Zdjęcia np. siedziby firmy, właścicieli, zarządu lub inne ukazujące np. przedmiot działania. Zdjęcia należy przesłać w pliku jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Finansowanie:

- Władze samorządu powiatu nowotomyskiego i zaprzyjaźnionych gmin

- Środki własne w tym wpłata w kwocie 200,00 zł brutto od poszczególnej firmy

Należność prosimy wpłacać na konto Nowotomyskiej Izby Gospodarczej

Nr konta Bank BPH o/ Nowy Tomyśl nr konta 60 1060 0076 0000 3200 0098 2817

Tytułem: promocja rynkowa firmy – wydanie biuletynu informacyjnego 2007

Przesłanie powyższych informacji oraz uiszczenie wpłaty prosimy potraktować jako sprawę pilną.

Ze względu na naglące nas terminy oraz dążenie do jak najszybszej realizacji zadania zmuszeni jesteśmy wyznaczyć Państwu nieprzekraczalny termin nadsyłania informacji oraz wpłaty do dnia 15 lipca 2007 r.

Wyżej wymienione informacje prosimy przesyłać na adres emaliowy biura NIG a.kuczynska@nig.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Izby.

Po upływie terminu zamykamy listę zgłoszeń i przystępujemy do opracowania otrzymanych materiałów.


W przypadku jakichkolwiek problemów proszę zwrócić się do biura Izby lub bezpośrednio do Pani Anny Kuczyńskiej tel. 061 44 20 185 / 0602 758 346, email a.kuczynska@nig. lub do mnie jako osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie realizacji całego przedsięwzięcia pod numer telefonu 0608 018 538 lub email b.napierala@rolvet.pl

Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności postaramy się pomóc, tak aby wszystkie firmy zrzeszone w NIG zaprezentowały się w naszym wspólnym biuletynie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Barbara Napierała