undefined
undefined

Gminna Rada Pożytku Publicznego ukonstytuowała się

18 października 2013 roku odbyło się I posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu.
Na początku spotkania Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing wręczył akty powołania na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu, na okres kadencji 2013 – 2015, osobom powołanym do tego gremium. Burmistrz przekazał też gratulacje i złożył życzenia owocnej pracy w tym istotnym społecznie konsultacyjno-doradczym organie.
Najważniejszą częścią spotkania było przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyniku jawnych wyborów przewodniczącą Rady została p. Eliza Bąblińska-Masztalerz, natomiast wiceprzewodniczącym p. Paweł Pawlicki. W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu wchodzi także przedstawiciel Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, Sekretarz naszej Izby, p. Tomasz Kuczyński.
Członkowie Rady podczas inauguracyjnego spotkania rozmawiali na temat dalszej organizacji pracy w GRDPP.
(źródło: www.nowytomysl.pl)