undefined
undefined

INFORMACJA NA TEMAT SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ

Dnia 28 lutego b.r. odbyło się szkolenie nt. "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami". Wzięło w nim udział około 40 przedsiębiorców. Obowiązek przeszkolenia pracodawców i osób kierujących pracownikami wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami z 2005 r. Nr116, poz. 972), w którym w § 14 i § 15 określone są wymagania w zakresie obowiązku przeszkolenia z zakresu bhp pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie miało na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Organizujemy również szkolenia:

1. Szkolenie BHP - wstępne

2. Szkolenie BHP - okresowe

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

· Szkolenie nr 1

- 40 zł / 1 uczestnika dla firm należących do NIG

- 50 zł / 1 uczestnika dla pozostałych uczestników

· Szkolenie nr 2

- 40 zł / 1 uczestnika dla firm należących do NIG

- 50 zł / 1 uczestnika dla pozostałych uczestników


 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem NIG, nr tel. 061 44 20 185