undefined
undefined

Informacja o unijnych projektach szkoleniowych

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dwóch rodzajach bezpłatnych kursów dofinansowanych ze środków unijnych:

 

1.    OPERATOR MASZYN CNC w ramach projektu STEROWANE KWALIFIKACJE. (40 godz. wykłady, 120 godz. praktyki )

 

Kursanci posiądą wiedzę m.in. odnośnie:

·         ogólnej wiedzy o obróbce i skrawaniu

·         wykorzystywanych urządzeń

·         BHP

·         używanych materiałach

·         metodach i jakości.

 

Kurs kończy się egzaminem ZDZ lub innej równoważnej instytucji oraz wydaniem certyfikatu.

 

2.    SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI: METODA MAG w ramach projektu MOCNE KWALIFIKACJE. (33 godz. wykłady, 120 godz. praktyki )

 

Kursanci posiądą wiedzę m.in. odnośnie:

·         ogólnej wiedzy o spawalnictwie

·         wykorzystywanych urządzeń

·         BHP

·         używanych materiałach

·         metodach i jakości.

 

Kurs kończy się egzaminem ISG i wydaniem książeczki spawacza.

 

Ponadto uczestnicy obydwu kursów wezmą udział w 24 godzinnym szkoleniu z czytania rysunku technicznego

 

Kursanci nabędą wiedzę odnośnie:

·         dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej,

·         budowy rysunków technicznych,

·         zasad rzutowania i wymiarowania.

 

W ramach kursu mają Państwo zagwarantowane: badania lekarskie, wyżywienie oraz wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, oraz egzamin.

 

Warunki przystąpienia do kursu:

·         pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego, z branży przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C, Dział 10-33 - Operator CNC) lub przetwórstwa przemysłowego i  budownictwa (Sekcja C, Dział 10-33, Sekcja F dział 41 - 43 -spawanie)

·         wykształcenie co najwyżej średnie

·         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·         miejsce zamieszkania na terenie woj. wielkopolskiego

 

Do udziału w kursach szczególnie zapraszamy kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów finansowych. Wkład własny wnoszony jest w postaci wynagrodzeń i polega na udokumentowaniu wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał za czas uczestnictwa w szkoleniu. Dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 80% i 70% dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wystarczy udokumentować wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej. W przypadku średnich przedsiębiorstw dzienne wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy musi wynosić co najmniej 14,68 PLN (Spawanie) lub  13,93 PLN (Operator CNC) za godzinę. W ramach jednego przedsiębiorstwa, które deleguje więcej niż jedną osobę, pracownicy o wyższych, niż wymagane zarobkach mogą pokrywać niedobór pracowników o zarobkach niższych niż wskazane.

 

Projekty są współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

 

 

Dane kontaktowe:

 

1.    Spawanie

 

tel./fax: 61 661 01 70, kom. 882 052 330
kursspawania@crse.org.pl

www.kursspawania.org.pl

 

2.    Operator Maszyn CNC

 

tel./fax: 61 661 01 70 kom. 882 052 304
sterowanekwalifikacje@crse.org.pl