undefined
undefined

Informacja w sprawie konkursu dla Działania 1.2 Schemat IV WRPO

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego konkurs Nr 21/I/2014 dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” zostanie ogłoszony 13 marca 2014r., natomiast nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się będzie w terminie od 27 marca do 28 kwietnia 2014r.
W ramach konkursu Nr 21/I/2014 dofinansowaniu podlegać będą mogły projekty, których rzeczowa i finansowa realizacja rozpoczęła się od 1 stycznia 2012 roku natomiast rzeczowe i finansowe zakończenie nastąpi najpóźniej 28 kwietnia 2014 roku.