undefined
undefined

JESSICA w Wielkopolsce- rozpoczęto nabór

Bank Gospodarstwa Krajowego, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich od października br., oferuje inwestorom, planującym realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim, preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA.
Przedmiotem finansowania mogą być inwestycje miejskie na obszarach zdegradowanych, ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji. Projekty finansowane będą za pomocą preferencyjnych pożyczek udzielanych do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Wszelkie pytania i wątpliwości uprzejmie prosimy o przesyłanie na adres jessica@bgk.com.pl Więcej w zakładce JESSICA bądź na stronie www.bgk.com.pl.