undefined
undefined

Komunikat Ministerstwa Gospodarki w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów 1-01-2013

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych,które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Lista wniosków w załączeniu.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej w 2012 roku, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie, o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z n/Departamentem.  

Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 27 kwietnia 2012r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych obowiązujących od 1 stycznia 2012r. (wersje skonsolidowane) dostępne są na stronie internetowej Departamentu Polityki Handlowej MG pod adresem:

http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Clo/SrodkiTaryfowe/Mozliwosc+obnizenia+unijnych+cel+w+imporcie+do+UE
 

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych w/w wniosków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2012r.



W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.



z poważaniem

______________________________________________________