undefined
undefined

KONFERENCJA Współczesne tendencje rozwoju arbitrażu i mediacji w Europie Środkowo-Wschodniej i wybranych krajach Azji

W imieniu organizatorów informuję, że w dniach 15-16 września 2010 r. w Odessie na Ukrainie odbędzie się konferencja pt.:

Współczesne tendencje rozwoju arbitrażu i mediacji w Europie Środkowo-Wschodniej i wybranych krajach Azji

plan_Odessa_2010-wersjaRUSSIAN.doc

plan_Odessa_2010-wersja_ENGLISH.doc

Organizatorami są

ze strony polskiej:
- Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu
- Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu

ze strony ukraińskiej:
- Odesska Grupa Mediacji w Odessie
- Narodowa Odesska Akademia Prawnicza w Odessie


W trakcie obrad poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.: podstaw prawnych, generalnych zasad i praktycznych aspektów funkcjonowania sądownictwa polubownego i mediacji oraz wykonalności krajowych i zagranicznych ugód i orzeczeń arbitrażowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i wybranych państwach Azji.

Konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Czas trwania konferencji: 15-16 września 2010 r.
Miejsce konferencji: Narodowa Odesska Akademia Prawnicza w Odessie. Języki konferencyjne: rosyjski i angielski.


Osoby zainteresowane tylko udziałem w konferencji, bez wygłoszenia referatu, prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, firma lub instytucja, dane kontaktowe : tel  e-mail  adres do doręczeń na e-mail sa@nig.org.pl w terminie do 5 września 2010 r.

Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia o udziale w konferencji.


Kontakt z organizatorami :

Polska

Włodzimierz Brych tel + 48 608 080 345 e-mail sa@nig.org.pl
Aleksandra Petrus-Schmidt + 48 606 781 728 e-mail psaim@o2.pl

Ukraina

Volodimir Grycyna – tel + 380685162435,
+ 380685165929
e-mail vova.grycyna@gmail.com

Inna Tereschenko – tel + 380667746743
e-mail mediation@i.ua


W imieniu Komitetu
Organizacyjnego

Włodzimierz Brych
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie
Gospodarczej