undefined
undefined

Konkurs o tytuł "Mikroprzedsiębiorca Roku"

Mikroprzedsiębiorca Roku jest to konkurs organizowany jest przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe.

Cele
Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Kategorie konkursowe
Ponadto uczestnicy muszą spełniać wymogi jednej z kategorii konkursowych:
SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2006 roku,
START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę pomiędzy 1 stycznia 2006 a 1 stycznia 2009,
MIKRO - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2009 roku, zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu nie przekroczył 500 000 zł.
NOWE TECHNOLOGIE - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2009 roku i działają w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych lub najnowszych odkryć naukowych.

 

Nagrody

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach, po 15 000 zł każda.

Całkowita pula nagród to 100 000 zł.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w sali New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 23 czerwca 2010 roku.

 

Formularz zgłoszenia

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać wypełniając prosty, elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Przed przystąpieniem do wypełniania prosimy zapoznać się z instrukcją (dostępną w formularzu) oraz regulaminem Konkursu.