undefined
undefined

KONKURS Polski Produkt PrzyszłościInformacja prasowa:

Tytuł: Polski Produkt Przyszłości – innowacyjne wyroby i technologie.

 

Masz pomysł na innowacyjny produkt, usługę lub technologię, jednak nie wiesz od czego zacząć wdrażanie go w życie? A może zastanawiasz się jak zaistnieć na rynku z opracowaną już innowacją? jak skutecznie ją wypromować i uczynić towarem eksportowym? Konkurs Polski Produkt Przyszłości stanowi odpowiedź na Twoje potrzeby!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizator Konkursu, serdecznie zaprasza wszystkich innowacyjnych przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek badawczych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych oraz indywidualnych wynalazców z krajów Unii Europejskiej do przystąpienia do nowej, XIII edycji Konkursu. Udział w nim jest bezpłatny, procedura aplikacyjna bardzo prosta, a nagrody otwierają drzwi do sukcesu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii w jednej z następujących kategorii:

- wyrób w fazie przedwdrożeniowej,

- technologia w fazie przedwdrożeniowej,

- wyrób w fazie wdrożeniowej,

- technologia w fazie wdrożeniowej.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Gospodarki. Konkurs organizowany jest od 1997r. Dotychczas, w oparciu o opinie niezależnych ekspertów oceniających wnioski, Kapituła Konkursu nagrodziła 25 projektów i przyznała 51 wyróżnień.

Poza dyplomem, statuetką i możliwością posługiwania się znakiem Polski Produkt Przyszłości w reklamie i korespondencji, nagrodą jest pomoc Agencji w aktywnej promocji produktu:

- promocja technologii na Portalu Innowacji

- prezentacja technologii w katalogu laureatów Polski Produkt Przyszłości

- promocja na targach / wystawach innowacyjności krajowych i zagranicznych

- promocja przez polskie placówki dyplomatyczne za granicą

- zwycięzcy Konkursu zapraszani są do udziału w konferencjach, seminariach oraz programach radiowych i telewizyjnych poświęconych innowacyjności.

Nagroda w Konkursie jest także dodatkowo punktowana w ocenie merytorycznej projektu zgłaszanego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 

Spośród nagrodzonych i wyróżnionych projektów w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, podczas tegorocznej edycji zostanie wyłoniony laureat nagrody specjalnej „eCO2 innowacja”, ufundowanej przez Ministra Gospodarki dla polskiego produktu przyszłości o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Od 2007 roku na stronie www.ppp.pi.gov.pl  prowadzony jest serwis dedykowany Konkursowi i Laureatom. Tam też znajdziecie Państwo więcej szczegółów na temat samego Konkursu oraz warunków uczestnictwa.

 

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do 1 marca 2010r. Serdecznie zapraszamy!

 

Organizacja Konkursu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 432 8312.