undefined
undefined

Krajowa Rezerwa Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych podzielona

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało podziału 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania, przeznaczonych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Dodatkowe środki otrzymają wszystkie województwa. Najwyższa kwota – ponad 54 mln euro – trafi do Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. Prezentujemy ranking programów regionalnych przedstawiony do zatwierdzenia członkom Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

- Po wynikach regionalnych programów operacyjnych widać, że dobrym posunięciem było wykorzystanie środków Krajowej Rezerwy Wykonania jako sposobu zmotywowania samorządów do przyspieszenia wdrażania RPO - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska. - Jeszcze rok temu wskaźnik uprawniający do udziału w podziale środków wynosił średnio 4,6 proc. Na koniec 2010 r. osiągnął 26 proc. Wygrali wszyscy. Kto jest na tej liście 1-szy, kto 16-ty ma w tej sytuacji mniejsze znaczenie - dodała.

Podstawą podziału części regionalnej KRW jest ranking województw przygotowany zgodnie z metodologią podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych , na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013 obrazujących stan na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz – w części dotyczącej instrumentów inżynierii finansowej – danych przekazanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi w ramach informacji miesięcznej za grudzień 2010 r.

Należy zaznaczyć, że część  poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą. Zatem finalna wersja rankingu i podziału środków, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu KK NSRO 9 lutego 2011 r., może (choć nie musi) różnić się od niniejszej.

Zatwierdzony uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ostateczny podział środków będzie podstawą do dalszego postępowania związanego z renegocjacją programów operacyjnych.

Pobierz plik:
Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla RPO przedstawiony do zatwierdzenia KK NSRO (1,64 MB)  

 

RPO

Województwo

K R Y T E R I U M :

SUMA (2.1+2.2)

Kryterium dopusz-czające

Przyznane środki
(środki UE)
EURO

Przyznane środki jako % alokacji RPO
(środki UE)
EURO

Certyfikacja
(2.1)

Kontraktacja
(2.2)

1.

Opolskie

0,5

0,5

1,0

45,8258%

54 156 945

12,7% 

2.

Lubuskie

1,0

1,5

2,5

35,8110%

51 202 931

11,7% 

3.

Wielkopolskie

3,5

0,5

4,0

33,0599%

48 248 915

3,8% 

4.

Pomorskie

3,0

2,0

5,0

31,5434%

45 294 900

5,1% 

5.

Podkarpackie

2,5

3,5

6,0

26,1442%

42 340 885

3,7% 

6.

Małopolskie

1,5

5,0

6,5

27,3876%

39 386 870

3,1% 

7.

Kujawsko-Pomorskie

4,5

2,5

7,0

25,7589%

36 432 854

3,8% 

8.

Świętokrzyskie

2,0

5,5

7,5

29,6734%

33 478 839

4,6% 

9.

Łódzkie

5,0

3,0

8,0

26,5005%

30 524 824

3,0% 

10.

Podlaskie

4,0

4,5

8,5

28,1166%

27 570 809

4,3% 

11.

Warmińsko-Mazurskie

6,0

4,0

10,0

22,0297%

24 616 794

2,4% 

12.

Lubelskie

6,5

6,0

12,5

23,5698%

21 662 778

1,9% 

13.

Mazowieckie

5,5

8,0

13,5

22,0136%

18 708 763

1,0% 

14.

Dolnośląskie

7,0

7,5

14,5

25,7549%

15 754 748

1,3% 

15.

Zachodniopomorskie

8,0

6,5

14,5

24,6788%

12 800 733

1,5% 

16.

Śląskie

7,5

7,0

14,5

21,8464%

9 846 717

0,6%