undefined
undefined

Nabór wniosków w ramach KOLD-u

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania KOLD informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD KOLD wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


Wnioski o dofinansowanie można składać na następujące typy operacji:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– termin składania wniosków: 4-18 stycznia 2010 r.
– limit dostępnych środków: 150 000,00 zł


2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków: 4-18 stycznia 2010 r.
– limit dostępnych środków: 300 000,00 zł


Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD KOLD, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD KOLD: www.kold.pl , a także w centrali , oddziale regionalnym i na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:
Ireneusz Witkowski oraz Paulina Niebielska pod nr tel. (061) 291-92-39