undefined
undefined

Od stycznia obowiązują tylko nowe kody PKD

31 grudnia skończył się okres przejściowy, w którym można było stosować i Polską Klasyfikację Działalności (PKD) 2004 i PKD 2007


To ważna wiadomość przede wszystkim dla przedsiębiorców. Do tego dnia firmy i inne podmioty zobowiązane do podawania swoich kodów PKD powinny przeklasyfikować rodzaje swojej działalności określać je wyłącznie zgodnie z PKD 2007.

Dane te są potrzebne nie tylko do celów statystycznych. Przykładowo informacja o przeważającym rodzaju działalności według PKD wykorzystywana jest do ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kody są też istotne przy ustalaniu, jaką formę opodatkowania może wybrać przedsiębiorca.

Wiele firm wypełniło w ciągu dwóch lat okresu przejściowego ankiety aktualizacyjne (przesyłał je Główny Urząd Statystyczny) lub uzyskało nowe kody przy okazji zmian zgłaszanych w gminnej ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmioty, które tego nie zrobiły do 30 września 2009 r., zostały przeklasyfikowane z urzędu przez służby statystyki publicznej.

Teraz każdy podmiot wpisany do rejestru REGON może sprawdzić w wyszukiwarce tego rejestru zamieszczonej na stronie internetowej GUS (www.stat. gov.pl/regon), czy kod PKD 2007 przypisany w rejestrze REGON do przeważającego rodzaju działalności odpowiada prawdzie.

Jeżeli informacje podane w wyszukiwarce są właściwe, to podmiot może zwrócić się do odpowiedniego urzędu statystycznego z prośbą o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON z aktualna datą. Będzie ono zawierało m. in. informację o przeważającym rodzaju działalności według PKD 2007.

Czasem przedsiębiorca może mieć wątpliwości, czy przypisany mu kod jest prawidłowy. Odnalezienie właściwego może sprawić trudności. Zdarza się bowiem, że podobnie brzmiące rodzaje działalności znajdują się w różnych miejscach klasyfikacji (jest podzielona na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy). Zanim przedsiębiorca wybierze odpowiedni kod, powinien się więc nie tylko zapoznać się z nowymi i starymi, lecz także z wyjaśnieniami zawartymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie PKD. Przydać się mogą także przygotowane przez GUS internetowe wyszukiwarki kodów oraz klucze powiązań.

W razie wątpliwości prościej będzie spytać urzędnika w gminie. Można je też wyjaśnić w urzędzie statystycznym (numery telefonów tych urzędów są na stronie GUS).

Zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.).

 

źródło: www.rzeczpospolita.pl