undefined
undefined

Ośrodki Wspierania Innowacyjności

SZYBKĄ, TANIĄ I RÓŻNORODNĄ POMOC MOŻNA UZYSKAĆ W OŚRODKACH WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI
Doradzą, przeszkolą, skontaktują z partnerem

Ośrodki wspierania innowacyjności czekają na nową pulę unijnych pieniędzy. Są już wstępne projekty podziału tych funduszy. Jednak dokładnie nie wiadomo, które usługi świadczone przez te instytucje i w jakim zakresie będą objęte pomocą publiczną

Ośrodki, które koncentrują się na wspieraniu rozwoju innowacyjnych firm, pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu, wdrożeniu technologii, zdobyciu taniego finansowania. Co ważne, taka pomoc z reguły jest oferowana na preferencyjnych warunkach. W Polsce najpopularniejsze sieci wspierające innowacyjność to: IRC, STIM, ośrodki innowacji NOT, KSI działające w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ośrodki takie istnieją przy wyższych uczelniach i innych instytucjach naukowo-badawczych. Często na jednej uczelni są dwie czy trzy sieci, których działalność się uzupełnia. Tak jest w przypadku sieci STIM i IRC. Pierwsza z nich zajmuje się rynkiem krajowym, a druga - europejskim. Niektóre ośrodki innowacji NOT działają też w ramach Krajowej Sieci Innowacji.

Eksperci tych sieci doradzają przedsiębiorcom w różnych dziedzinach. Część ich usług czy szkoleń jest dofinansowana z budżetu państwa i funduszy strukturalnych. Dzięki temu przedsiębiorcy płacą niższe stawki albo otrzymują bezpłatną pomoc.

Międzynarodowe kontakty

Sieć IRC została powołana 11 lat temu przez Unię Europejską w ramach programu Innowacje, który jest częścią Europejskiego Programu Badań i Rozwoju Technologicznego. Jej funkcjonowanie nie zależy od pomocy unijnej przewidzianej na lata 2007 - 2013. Sieć IRC skupia 220 organizacji z 33 krajów Europy. Z pomocy ośrodków IRC korzysta około 200 tysięcy firm. W Polsce działają cztery ośrodki IRC (Innovation Relay Centres), do których należy kilkanaście organizacji.

Ośrodki IRC współpracują z instytucjami naukowo-badawczymi. Sieć dysponuje bazą liczącą ponad 3,5 tys. wpisów od firm i instytucji z całej Europy, które chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami z innych krajów. Firmy rejestrowane są w bazie na podstawie ankiet. Mogą tam zamieścić swoją ofertę lub ogłoszenie o tym, że poszukują dostawców danej technologii. Konsultanci IRC służą bezpłatną pomocą przy transferze technologii. Mogą także przeprowadzić audyt technologiczny. Polega on na tym, że eksperci określają potrzeby technologiczne przedsiębiorstwa i wybierają najlepsze rozwiązania, biorąc pod uwagę możliwości finansowe firmy.

Ośrodki organizują też wyjazdy na misje gospodarcze do innych krajów. Współpracują z ekspertami z zakresu prawa, finansów czy wdrożenia innowacyjnych technologii. Jeśli firmy potrzebują specjalistycznej pomocy, mogą na nią liczyć. Jednak taka pomoc prawdopodobnie będzie odpłatna, choć często udaje się ją dofinansować z puli środków IRC lub innych projektów pomocowych.

Pomoc na terenie kraju

Sieć STIM uzupełnia działalność europejskiej sieci ośrodków przekazu innowacji - Innovation Relay Centre (IRC).

- Ośrodki STIM zajmują się transferem technologii na terenie kraju, natomiast sieć IRC w całej Europie - mówi Tomasz Cichocki, koordynator IRC Północ.

Warszawski STIM jeszcze do końca lutego będzie prowadził działalność na starych zasadach.

- Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i niebawem powinniśmy mieć odpowiedź, czy dostaniemy środki na kontynuowanie naszej działalności. Jeśli decyzja urzędu będzie pozytywna, to środki, o które się ubiegamy, wystarczą na ponad rok funkcjonowania - mówi Dominik Jankowski, pracownik STIM i Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

W Polsce jest dziewięć ośrodków tworzących sieć: dwa w Warszawie i po jednym w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Rzeszowie i Olsztynie. Każdy z nich we własnym zakresie stara się o dofinansowanie. Ośrodki te dotychczas bezpłatnie organizowały konferencje, spotkania i doradzały w zakresie transferu nowoczesnych technologii na terenie kraju. Pomagały też znaleźć partnera biznesowego. W bazie danych ośrodków STIM jest około 250 ofert i zapytań związanych z transferem technologii.

Z kolei ośrodki innowacji NOT były dofinansowywane z programów unijnych na lata 2004 - 2006 i przedsiębiorcy do końca czerwca 2006 roku nie płacili za doradztwo. A korzystali głównie z konsultacji dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój nowych technologii. Takich ośrodków jest na terenie kraju 39. Jednak od drugiej połowy ubiegłego roku działają one na zasadach komercyjnych, bo skończyły się pieniądze z pomocy publicznej.

- Będziemy chcieli pozyskać środki na kontynuację działań sieci OI NOT i jej wzmocnienie, ale nie wiadomo, czy nasze wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie - mówi Grzegorz Stawicki, koordynator projektu sieć ośrodków innowacji NOT. Możliwe jest, że ośrodki nadal będą funkcjonowały, ale zmieni się zakres i rodzaj ich działalności.

Bezpłatne informacje

Z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powstał Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a w jego ramach działa Krajowa Sieć Innowacji. Jest to system stworzony przez PARP, zakładający dobrowolne uczestnictwo różnych organizacji z otoczenia biznesu.

- Jednak nie każda instytucja okołobiznesowa może być członkiem KSU lub KSI - podkreśla Monika Karwat-Bury, rzeczniczka prasowa PARP.

Wyjaśnia, że organizacja chcąca należeć do sieci musi spełnić pewne warunki. Między innymi musi prowadzić działalność doradczą dla lokalnych przedsiębiorców oraz zapewnić im dostęp do konsultantów. PARP nie finansuje działalności poszczególnych instytucji, ale dba o poziom oferowanych przez nie usług, przeprowadzając regularne audyty. Zajmuje się również promocją całej sieci.

Z budżetu państwa i środków unijnych (SPO WKP) są finansowane punkty konsultacyjne działające przy KSU i KSI. Przedsiębiorca może tam się dowiedzieć, jak prowadzić i finansować działalność firmy. Uzyska również informacje o zasadach rozliczania wniosków. Sieć KSU do końca 2007 roku będzie oferowała usługi bezpłatnie.

- Na kolejny okres programowania 2007 - 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce przygotować projekt przewidujący dalsze rozwijanie sieci punktów konsultacyjnych i finansowanie ich działalności. Jednak ze względu na wstępną fazę planowania tego projektu trudno powiedzieć, w jakiej formie i kiedy zaczną działać nowe punkty - wyjaśnia Monika Karwat-Bury.

Oprócz bezpłatnych usług informacyjnych KSU i KSI mogą też oferować szkolenia i konferencje; za udział w nich przedsiębiorcy płacą tylko częściowo, bo są one dofinansowane z unijnych projektów objętych pomocą publiczną. Jednak każdy z ośrodków musi starać się o wsparcie we własnym zakresie.

KINGA ŻELAZEK


Efekty współpracy
Zbigniew Śliwa, prezes EC Project, spółki z Grupy Energocontrol w Krakowie

Współpracujemy z krakowskim IRC już ponad 6 lat. Braliśmy udział w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych organizowanych przez ten ośrodek. Uczestniczyliśmy również w seminariach, podczas których przedstawiciele IRC informowali nas o sposobach wdrażania projektów unijnych. Często korzystaliśmy z możliwości, jakie stwarzała nam sieć IRC. Ta współpraca zaowocowała między innymi powstaniem w 2003 roku polsko-brytyjskiej spółki Innowacja Polska. Przez sieć IRC znaleźliśmy bowiem partnera biznesowego z Wielkiej Brytanii. Prowadzimy rozmowy o współpracy ze znanym producentem oprogramowania do projektowania konstrukcji mechanicznych. Współpraca ma polegać na testowaniu w jednej z naszych firm nowych wersji powszechnie stosowanego przez inżynierów pakietu typu CAD/CAM/CAE. Informacje zarówno o potrzebach technologicznych, jak i o ofercie firmy Energocontrol i spółek zależnych są zamieszczone w bazie danych IRC. Jeśli jakaś firma korzystająca z usług sieci będzie zainteresowana nawiązaniem z nami współpracy, może wysłać e-maila z zapytaniem albo skontaktować się z najbliższym ośrodkiem IRC, który przekaże nam informację. W Grupie Energocontrol jest sześć spółek. Zajmują się m.in. tworzeniem systemów monitorowania urządzeń w energetyce, projektami dotyczącymi pojazdów szynowych, wibrodiagnostyką i wibroakustyką maszyn, a także automatyką przemysłową.

Piotr Wiekiera, asystent prezesa firmy kurierskiej Siódemka

Uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez ośrodek sieci STIM otwartych szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków z Unii. Prelegentami byli przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki. Dowiedzieliśmy się również, co oferuje i jak działa sieć STIM. Okazało się, że można zamówić w ośrodku bezpłatną opinię technologiczną. Była ona wymagana jako załącznik do wniosku o kredyt technologiczny, którego część w ramach pomocy publicznej będzie umorzona. Na opinię czekaliśmy zaledwie dwa dni.

Małgorzata Denkiewicz, kierownik biura firmy konsultingowej Enterplan

Z usług sieci STIM korzystamy już od ponad roku. O różnych formach wsparcia udzielanego przez tę sieć dowiedzieliśmy się na konferencji zorganizowanej przez warszawski ośrodek STIM. Natomiast informacje o samej konferencji znaleźliśmy w Internecie. Była ona bezpłatna. Za pomocą STIM znajdujemy naukowców różnych specjalności. Wydają oni obsługiwanym przez nas firmom opinię o tym, czy dana technologia jest innowacyjna. I trwa to naprawdę bardzo krótko. Taka opinia jest niezbędna przedsiębiorstwom ubiegającym się o granty z Unii na wdrożenie nowych technologii. Zanim zaczęliśmy korzystać z pomocy sieci, sama starałam się znaleźć odpowiednie osoby, które mogłyby sporządzić taki dokument. Ale nie było to łatwe. Proszeni o to naukowcy albo nie mieli czasu, aby przygotować opinię w terminie, albo cena była zdecydowanie za wysoka. A jeśli już sporządzili dokument, to często jego jakość nie była zadowalająca. Z usług sieci STIM jesteśmy bardzo zadowoleni. Korzystalibyśmy z nich nawet wtedy, gdyby były płatne. Warszawski STIM ma statut jednostki naukowo-badawczej i wydane przez niego opinie cieszą się dużą wiarygodnością. Problem w tym, że sieć STIM nie jest szerzej znana przedsiębiorcom, szczególnie tym z małych miast. A szkoda, bo firmom spoza dużych aglomeracji również bardzo potrzebna jest bezpłatna pomoc w znalezieniu partnera biznesowego czy konsultacje o sposobach finansowania inwestycji.


Gdzie po poradę i pomoc

¦ IRC, - InnovationRelayCentres - europejska sieć ośrodków przekazu informacji. Zajmuje się promocją innowacyjności i wymiany technologicznej między firmami i organizacjami w Europie. Oferuje m.in. doradztwo, konsulting oraz szkolenia. http://www.irc.org.pl.

¦ STIM - Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP. Celem ośrodków STIM jest wsparcie i rozwój sieci IRC. Projekt zakłada zwiększenie dostępności usług dla małych i średnich firm w zakresie krajowego transferu wiedzy i technologii. http://www.stim.org.pl.

¦ KSU - Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to sieć organizacji świadczących mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą usługi: doradcze, szkoleniowe, informacyjne oraz finansowe (udzielanie poręczeń i pożyczek). Sieć powstała z inicjatywy PARP.

¦ KSI - Krajowa Sieć Innowacji. Działa w ramach KSU. Ośrodki KSI starają się tworzyć warunki do transferu i komercjalizacji nowych technologii oraz realizować przedsięwzięcia innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach. http://ksu.parp.gov.pl/gzksi.html.

¦ OI NOT - sieć ośrodków innowacji NOT. Do połowy 2006 r. świadczyła bezpłatne usługi konsultingowe dla sektora MŚP. Obecnie ośrodki nadal pomagają przedsiębiorcom, ale już na zasadach rynkowych. Niektóre po spełnieniu określonych warunków uzyskały status KSI. http://innowacje.not.org.pl.


Źródło: www.rzeczpospolita.pl