undefined
undefined

Poddziałanie 1.1.1 i 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - seminarium

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia 2008 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 4 odbędzie się
Seminarium otwierające Poddziałanie 1.1.1 i 1.3.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, organizowane przez Ośrodek
Przetwarzania Informacji.

Seminarium skierowane jest do podmiotów zainteresowanych złożeniem
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałań:
ˇ 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
ˇ 1.3.1 Projekty rozwojowe

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.opi.org.pl/article.353