undefined
undefined

Podpisano porozumienie w sprawie ścieżki pieszo - rowerowej

W poniedziałek, 16 maja, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim i Powiatem Grodziskim przy udziale partnerów: Gminy Rakoniewice i Nowotomyskiej Izby Gospodarczej w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P.


Na mocy zawartego porozumienia, Powiat Nowotomyski wyłoni wykonawcę i zleci opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki o długości ponad 7 km wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nowotomyska Izba Gospodarcza zadeklarowała wsparcie zadania kwotą 150 000,00 zł. W przyszłości ma to pozwolić na połączenie sieci ścieżek rowerowych sąsiadujących ze sobą powiatów. W imieniu współpracujących stron swoje podpisy złożyli Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński i Wicestarosta Sławomir Górny przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grodziskiego Ewy Smodzyńskiej, Burmistrz Gminy Rakoniewice Gerard Tomiak oraz Prezes Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Mariusz Bożek. Powiat Nowotomyski reprezentowali Starosta Andrzej Wilkoński i Wicestarosta Marcin Brambor, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Barbary Golon.źródło: www.powiatnowotomyski.pl