undefined
undefined

Projekty szkoleniowe realizowane przez NIG

Zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a NIG, we wrześniu rozpoczynamy realizację dwóch projektów szkoleniowych.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli Izbie na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Pierwszy z projektów "Warsztaty wspomagające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatu nowotomyskiego" zakłada przeszkolenie 10 osób. Okres realizacji projektu wrzesień - listopad 2009
r. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z niezbędnymi informacjami podczas 5 spotkań (jedno 8 godzinne spotkanie w tygodniu). Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Drugi projekt "Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu prawa i finansów" zakłada przeszkolenie łączenie 80 przedsiębiorców (po 2 szkolenia w październiku i
listopadzie). Okres realizacji projektu wrzesień - grudzień 2009 r. Uczestnicy podczas szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

O terminach spotkań poinformujemy Państwa niezwłocznie po ich ustaleniu. Więcej informacji o projektach w Biurze NIG pod nr tel. 061 44 20 185 lub a.kuczynska@nig.org.pl

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego