undefined
undefined

Przy NIG powstała grupa zakupowa

Dnia 25 września 2015r. z inicjatywy Nowotomyskiej Izby Gospodarczej miało miejsce  spotkanie największych nowotomyskich firm, podczas którego podpisano porozumienie w sprawie powołania grupy zakupowej na zakup energii elektrycznej.

 

Pomysł stworzenia Grupy Zakupowej zrodził się 5 miesięcy temu. Zainteresowani przedsiębiorcy zwrócili się do NIG z propozycją współpracy w powyższym temacie.

Powołany zespół roboczy prowadził intensywne prace zmierzające do optymalizacji  zakupu energii elektrycznej, a co za tym idzie obniżenia kosztów funkcjonowania firm.

 

Liczne spotkania robocze, negocjacje z oferentami (również przy pomocy nowatorskich technik, jaką jest aukcja internetowa) doprowadziły do pozyskania oferty bardzo korzystnej dla członków nowo powstałej grupy.

 

Nasze działania przynoszą efekty ekonomiczne, ale jest to także lekcja nawiązywania kontaktów i przyjaźni, aby w przyszłości wspólnie tworzyć kolejne projekty.