undefined
undefined

Punkt informacyjny Wielkopolskiego Instytutu Jakości

Uprzejmie informujemy że w październiku br. został uruchomiony w Nowym Tomyślu punktu informacyjny Wielkopolskiego Instytutu Jakości, dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Przez obsługujących stoisko konsultantów świadczone będą bezpłatne usługi informacyjne z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców, takie jak:

  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • wykonywanie działalności gospodarczej (np. obowiązki podatkowe, zatrudnienie pracowników i finansowanie działalności),
  • pozyskiwanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej (np. źródła i sposoby finansowania),
  • zasady korzystania z usług specjalistycznych (m.in. proinnowacyjnych, eksportowych, doradztwa technologicznego).
Punkt ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – budynek C, pokój nr 5. Konsultacje będą udzielane dwa razy w miesiącu we wtorki w proponowanych terminach: 04.11, 25.11, 09.12, 16.12 br. oraz telefonicznie: 061-852-16-70, 0600-069-442 i drogą mailowa: pk.ksu@mnj.pl bez ograniczeń czasowych. Działalność Punktu Konsultacyjnego w ramach struktur Krajowego Systemu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw finansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.1.