undefined
undefined

Relacja z konferencji pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro”

Dnia 15 kwietnia br. w Restauracji HI-FI w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro”. Była to już czwarta konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu. Patronat honorowy nad tym ważnym w środowisku prawniczym wydarzeniem objęli: Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak, Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Nowotomyski Pan Andrzej Wilkoński oraz Burmistrz Nowego Tomyśla Pan Henryk Helwing.

 

Tegoroczna Konferencja, oprócz tematów dotyczących arbitrażu w teorii i praktyce oraz postrzegania arbitrażu z pozycji przedsiębiorcy, jednostek samorządowych w kraju, poruszała także problemy ADR w innych krajach Europy Środkowowschodniej i niektórych krajach Azji.

 

Konferencję rozpoczął referat wprowadzający o uprawnieniach i obowiązkach arbitra w postępowaniu  arbitrażowym wygłoszony przez prof. dr hab. Feliksa Zedlera. Następnie Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Pan Włodzimierz Brych otworzył pierwszą część Konferencji, wygłaszając referat o doświadczeniach i perspektywach rozwoju SA przy NIG. Następnie Adam Nowaczkiewicz – właściciel firmy Yoropen, mówił o Arbitrażu z punktu widzenia przedsiębiorcy. Kolejnym tematem był Arbitraż a samorząd terytorialny, który przedstawił Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński. Spojrzenie na ADR z punktu widzenia Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przybliżył uczestnikom Przewodniczący tej Rady - dr Zbigniew Czwartosz. Pierwszą część zamknęła swoim wystąpieniem Pani Aleksandra Petrus – Schmidt V-ce Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji opisując idee a rzeczywistość w arbitrażu.

 

Druga część była prowadzona przez moderatora dr Roberta Cichórza i dotyczyła ADR w innych krajach - spojrzenie na arbitraż omawiali wybitni przedstawiciele z zagranicy. Pierwszymi prelegentami byli prof. Igor Pobirchenko Honorowy Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Ukrainy oraz prof. Mykola Selivon Prezes tegoż Sądu, ich referat dotyczył arbitrażu na Ukrainie. Następnie głos zabrał prof. M.K. Sulejmienow Prezes Kazachskiego Międzynarodowego Arbitrażu, który przedstawił gościom nowe ustawodawstwo o arbitrażu i mediacji w Kazachstanie. Następnie dowiedzieliśmy się więcej o arbitrażu w Gruzji omówionym przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji Pana Nikoloza Pitskhelauri. Arbitraż i mediację w Rosji przedstawiła Jufimowa Olga Wjaczesławowna – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Pozarządowych. O stałych sądach polubownych, ich tradycji, nowoczesności i przyszłości w Czechach mówiła Lenka Pavlova, która jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izby Rolniczej Republiki Czeskiej. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Serbii, który omawiał problematykę i nowe uregulowania prawne mediacji w Serbii. O mediacji mówiła także Iryna Kalinskaya, która przedstawiła specyfikę mediacji na Ukrainie. Natomiast podstawowe problemy i tendencje wdrażania ADR na Ukrainie przedstawił Igor Dutka Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Lwowskim Stowarzyszeniu Uczestników Rynku Nieruchomości. Ostatnim już państwem, którego arbitraż mogliśmy bliżej poznać była Litwa, a referował doc. Dr Juozas Satas – Prezes Wileńskiego Międzynarodowego i Krajowego Arbitrażu Handlowego. Konferencję zamknęło wystąpienie Petera Taero Nielsen – arbitra, prawnika z kancelarii Hulgard Advokater w Danii. Omówił on wizję partnerstwa w arbitrażu w krajach wschodnich Unii Europejskiej.

Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat przyszłości ADR, w której goście przedstawiali i omawiali swoje spojrzenia na rozwój arbitrażu i mediacji w poszczególnych krajach.

 

O dużym zainteresowaniu tematyką Konferencji świadczy liczba uczestników, których było ponad 160. Okazała się ona kolejnym ważnym wydarzeniem w Polsce dotyczącym rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a jej doniosłe znaczenie potwierdził udział wielu wybitnych przedstawicieli innych krajów.