undefined
undefined

Rozmawiano o współpracy

We wtorek, 3 listopada w siedzibie Aesculap Akademia w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie w gronie przedstawicieli Zarządu Aesculap Chifa, Nowotomyskiej Izby Gospodarczej oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o wspólnych inicjatywach dotyczących współpracy tych instytucji.

W rozmowach uczestniczyli m.in.: prezes Zarządu Aesculap Chifa Slawomir Lukaszyk oraz wiceprezes Mariusz Bożek, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wraz z kierownikiem Wydziału Strategii, Promocji i Inwestycji Rafałem Tratwal, prezes Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Ryszard Nowaczkiewicz wraz z dyrektor NIG Anną Kuczyńską oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu Łukasz Frański.

Nowotomyska Izba Gospodarcza przekazała informacje dot. podjętych inicjatyw utworzenia w ramach NIG grup zakupowych. Dużym sukcesem zakończyły się prace nad wspólnym zakupem energii czy opon samochodowych.

Prezes Nowaczkiewicz deklarował, o ile byłoby takie zainteresowanie, możliwość włączenia do wspólnych zakupów jednostek, którymi zarządza Starostwo Powiatowe.

Spotkanie zdominował temat wsparcia funkcjonowania powiatowych szpitali oraz powiązania ich potrzeb i umożliwienia im dokonywania zakupów grupowych.

Prezes Lukaszyk wskazał, iż w powyższym zakresie również grupa B. Braun, bazując na doświadczeniach wynikających ze współpracy z prawie wszystkimi szpitalami w Polsce, ma możliwość zaoferowania atrakcyjnych form kooperacji, wychodzących poza sam proces zakupu i obejmujących nie tylko SP ZOZ w Nowym Tomyślu, lecz również szpitale powiatów ościennych

Prezes Lukaszyk w szczególności podkreślał doświadczenia koncernu w analizie procesów

i organizacji przepływów materiałowych w jednostkach szpitalnych, która miałaby na celu wskazanie możliwości redukcji kosztów, optymalizacji oraz zwiększenia efektywności.

Dobrym tego przykładem może być proces odtwarzania wartości użytkowej instrumentariów, który polega na dalszej ocenie ich stanu jakościowego (który w większości szpitali jest wręcz katastrofalny) oraz optymalizacji zestawów chirurgicznych w kierunku redukcji niepotrzebnych instrumentów jak też profesjonalnej regeneracji, dzięki której poprawia się zarówno stan jakościowy wykorzystywanego sprzętu, jak i zwiększa poziom bezpieczeństwa dla pacjenta oraz personelu szpitalnego.

W tym kontekście prawdziwą wartością dodaną zakupów grupowych w przypadku jednostek służby zdrowia powinna być nie tylko realizacja niższych cen zakupu, które dzięki efektom skali są oczywiste, ale przede wszystkim możliwość trwałej redukcji kosztów funkcjonowania.

Podczas spotkania poruszono również temat racjonalizacji wydatków związanych z kosztami energii ponoszonymi m.in. przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu. Ogrzanie budynków szkolnych, w tym dwóch hal warsztatowych to obciążenie finansowe, które wymaga nowych rozwiązań i podejścia do tematu kompleksowo.

Starosta nowotomyski zwrócił także uwagę na konieczność tworzenia dobrego klimatu do współpracy pomiędzy trzema sektorami: samorządem powiatowym i gminnym, firmami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zasadnym byłoby również stworzenie powiatowego gremium, które pozwoliłoby na wypracowanie korzystnych rozwiązań, służących zabezpieczeniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności.

 

źródło: www.powiatnowotomyski.pl