undefined
undefined

Spotkanie informacyjne dot. Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

13 listopada b.r. Nowotomyska Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie informacyjne na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, reprezentantów firm i samorządów powiatu nowotomyskiego. Prelegentami byli przedstawiciele Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Jadwiga Twardowska, Paweł Napierała oraz Marcin Pilarczyk. Przedstawili oni zagadnienia interesujące przede wszystkim przedsiębiorców tj. główne założenia Priorytetu I Konkurencyjność Przedsiębiorstw WRPO. Przedstawiono m.in. poszczególne działania, grupy beneficjentów, typy projektów, kryteria kwalifikowalności wydatków oraz tryb składania i wzory wniosków o dofinansowanie, a także drogę jaką będzie musiał przejść wniosek, od momentu złożenia do podpisania umowy. Poruszono również zagadnienia związane z tworzeniem inicjatyw klastrowych oraz możliwości wsparcia i rozwoju instytucji wspierania biznesu. Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi na interesujące uczestników tematy.
Załączniki:
Prezentacja 1 - PREZENTACJA_NOWY_TOMYsL.ppt
Prezentacja 2 - NOWY_TOMYsL_13.11.2007.ppt