undefined
undefined

Spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 1.1.1 POIG – Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Szanowni Państwo,

W dniu 16 maja 2008 roku w Pałacu Pugetów w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 13 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 1.1.1 POIG – Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.
Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 tj.
- jednostek naukowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych,
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- podmiotów realizujących projekty foresight,
- jednostek samorządu województwa,
- spółek powołanych z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działających dla zysku,
- ministra właściwego ds. nauki.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.opi.org.pl/article.366
Osobą kontaktową jest p. Jakub Dumicz, który pozostaje do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: 22 570 14 68

Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 POIG
Pion Wdrażania Funduszy
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa