undefined
undefined

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe "Rozstrzyganie sporów przez Sądy Polubowne oraz sposoby ściągania należności"

W dniu wczorajszym tj. 13 grudnia odbyło się szkolenie nt. "Rozstrzyganie sporów przez Sądy Polubowne oraz sposoby ściągania należności". Spotkanie prowadzili: Włodzimierz Brych - Prezes Sądu Arbitrażowego, Jacek Kaczmarek - Zastępca Prezesa, Kazimierz Bryłka - Zastępca Prezesa.