undefined
undefined

Spotkanie z Prezesem Wielkopolskiej Izby Budowlanej

W dniu 05.12.2006 r. Prezes Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Pan Ryszard Nowaczkiewicz spotkał się z Prezesem Wielkopolskiej Izby Budowlanej dr inż. Zenonem Kierczyńskim. W spotkaniu brał udział Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG Pan Włodzimierz Brych.

Podczas spotkania dokonano wymiany poglądów na temat funkcjonowania izb gospodarczych. Omówiono możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw i współpracy pomiędzy izbami.