undefined
undefined

Stowarzyszenie KOLD zaprasza na spotkanie szkoleniowo- informacyjne dot. programu LEADER

Spotkanie szkoleniowo- informacyjne dot. dofinansowywania operacji z funduszy europejskich w latach 2009-2015" w ramach programu LEADER.
 

W Programie Omówiona zostanie Lokalna Strategia Rozwoju obszaru   KOLD, w tym:

                -     Cele, przedsięwzięcia i działania określające zakres wnioskowania

                -     Kryteria oceny wniosków

                -     Procedury składania wniosków i realizacji operacji

                -     Budżet i planowana ilość operacji na lata 2009-2015

 

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli:

                -     Gmin i ich jednostek pomocniczych

                -     Jednostek samorządowych

                -     Mikroprzedsiębiorców

                -     Rolników chcących prowadzić działalność pozarolniczą.

                -     Organizacji pozarządowych.

                -      Kościołów i organizacji kościelnych.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 października o godz. 16.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury w sali 106.

 

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!