undefined
undefined

Świąteczne spotkanie członków Zarządu NIG

Dnia 12 grudnia b.r. odbyło się świąteczne zebranie członków Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach Starosty Pana Andrzeja Wilkońskiego, Wicestarosty Pana Józefa Asta, Burmistrza Pana Henryka Helwinga oraz Zastępcy Burmistrza Pana Wojciecha Ruty. Spotkanie miało na celu przybliżenie nowowybranym władzom działalności NIG oraz omówienie możliwości współpracy.