undefined
undefined

Szkolenia dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

INFORMACJA NA TEMAT SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOWOTOMYSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ


1. Szkolenie BHP - wstępne

2. Szkolenie BHP - okresowe

3. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Planowany termin II połowa stycznia 2008 r.


Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

Szkolenie nr 1

- 40 zł / 1 uczestnika dla firm należących do NIG

- 50 zł / 1 uczestnika dla pozostałych uczestników

Szkolenie nr 2

- 40 zł / 1 uczestnika dla firm należących do NIG

- 50 zł / 1 uczestnika dla pozostałych uczestników

Szkolenie nr 3

- 120 zł / 1 uczestnika dla firm należących do NIG

- 150 zł / 1 uczestnika dla pozostałych uczestników


Terminy szkoleń nr 1 i 2 do ustalenia co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
NIG dysponuje własną salą szkoleniową z wyposażeniem multimedialnym.
Cena szkolenia zawiera koszt wykładowcy i materiałów szkoleniowych. Przy większej liczbie uczestników z jednej firmy - rabat 25%.