undefined
undefined

Szkolenie z zakresu zapewnienia udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników

Dnia 27.05.2010r. w salce szkoleniowej Nowotomyskiej Izby Gospodarczej odbyło się szkolenie z zakresu zapewnienia udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.  Szkolenie odbyło się w związku z wejściem w życie z dniem 5 sierpnia 2009r. ustawy nowelizującej Kodeks Pracy. Z którego wynika że obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.

Nowotomyska Izba Gospodarcza zorganizowała wyżej wymienione szkolenie, którego uczestnicy otrzymali zaświadczenia w pełni respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli w firmie.

Szkolenie przeprowadzili praktycy na co dzień zajmujący się powyższymi tematami.