undefined
undefined

Targi i konferencje


Umowa bliźniacza PL2005/IB/EC-01
Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Jeśli Państwa firma produkuje lub importuje wyroby objęte dyrektywami nowego podejścia i zadajecie sobie Państwo podobne pytania:

 • Czy powinienem umieścić na moich wyrobach oznakowanie CE?
 • Które dyrektywy nowego podejścia dotyczą moich wyrobów?
 • Zharmonizowane normy europejskie – czy powinienem z nich korzystać?
 • Jak przeprowadzić ocenę zgodności – czy potrzebuję pomocy jednostki notyfikowanej?
 • Jak przygotować dokumentację techniczną, instrukcję użytkowania i deklarację zgodności?
 • Czy mój wyrób jest bezpieczny? Czy spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywach nowego podejścia?
 • Oznakowanie ECO – co to jest, czy może być korzystne dla mojego wyrobu?
 • Co może spotkać mój wyrób jeśli nie spełni wymagań dyrektyw – czym jest nadzór rynku?

Chcielibyśmy umożliwić Państwu uzyskanie odpowiedzi na powyższe i podobne pytania, poprzez udział w seminariach i warsztatach organizowanych w ramach projektu umowy bliźniaczej.
Prosimy jedynie o przesłanie nam krótkiej wiadomości (drogą mailową) z informacją o zainteresowaniu projektem oraz krótkim opisem państwa wyrobów i kwestiami, jakie chcieliby Państwo wyjaśnić.

Dobra znajomość procedur i wymogów związanych z nowym i globalnym podejściem może znacznie wspomóc wejście przedsiębiorstw i ich wyrobów na rynek europejski (obejmujący 28 krajów i 460 milionów klientów), jak również na rynek polski będący obecnie częścią Jednolitego Rynku Europejskiego. Producenci przywiązują dużą wagę do możliwości zapoznania się z tymi wymaganiami. Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo często nie dysponują własnymi, wewnętrznymi źródłami informacji na temat:

 • dyrektyw (najważniejsze z punktu widzenia wymogów technicznych dla wyrobów),
 • wdrożenia dobrowolnych zharmonizowanych norm europejskich (EN);
 • procedury nadzoru rynku i wielu innych kwestii.

Aby wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa we wdrożeniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia oraz w kwestiach związanych z oznakowaniem CE, Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała o realizacji umowy bliźniaczej (finansowanej ze środków UE).

Umowa bliźniacza realizowana jest przez Austrię – jako starszego oraz Słowenię jako młodszego partnera projektu. Eksperci pracujący w ramach projektu pochodzą z Austriackiego Instytutu Normalizacji (ON), Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii SIQ, TÜV – Austria oraz WIFI – Austria.

Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw wdrażane będą począwszy od drugiego kwartału 2007 roku do drugiego kwartału roku 2008, a obejmować będą seminaria i warsztaty organizowane w różnych miastach Polski. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest bezpłatne.

Pierwszy etap projektu to cykl jednodniowych seminariów na temat ogólnych założeń dyrektyw nowego podejścia: odpowiedzialność, jaką wytwórca ponosi za wyrób, dokumentacja techniczna, jaką należy sporządzić, procedury oceny zgodności wyrobu, deklaracja zgodności, władze nadzoru rynku. Po części ogólnej odbywać się będą sesje robocze (warsztaty) dotyczące poszczególnych dyrektyw (wyrobów). Zostaną również zorganizowane odrębne seminaria dotyczące wspólnotowego oznakowania ekologicznego Eco-label.

Miejscami seminariów organizowanych w pierwszej części projektu będą następujące miasta:

 • Warszawa
 • Wrocław
 • Kraków
 • Katowice
 • Poznań
 • Łódź
 • Gdańsk

Druga część projektu to cykl seminariów omawiających poszczególne dyrektywy. Szczegółowa tematyka oraz miasta, w których zostaną one zorganizowane zależeć będą od zapotrzebowania przedsiębiorców, wskazanego w pierwszej części projektu. W czasie dwudniowych warsztatów, uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę praktyczną na temat oceny ryzyka poszczególnych grup wyrobów, zharmonizowanych normom europejskich (EN), treści dokumentacji technicznej, wymagań, jakie powinny spełniać instrukcje użytkowania, treści deklaracji zgodności, sposobu przeprowadzania oceny zgodności i informacji, kiedy w procesie oceny zgodności uczestniczyć powinny jednostki notyfikowane. W czasie warsztatów omówione zostaną następujące dyrektywy nowego podejścia:

 • Urządzenia ciśnieniowe (87/404/EEC, 97/23/EC, 1999/36/EC)
 • Niskonapięciowa (73/23/EEC)
 • Kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EC)
 • Maszynowa (98/37/EC – 2006/42/EC)
 • Emisji hałasu (2000/14/EC)
 • Wyroby budowlane (89/106/EEC)
 • Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe - R&TTE (1999/5/EC)
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe (90/396/EC)
 • Kotły wody gorącej (92/42/EEC)
 • Rekreacyjne jednostki pływające (94/25/EC)
 • Urządzenia medyczne (93/42/EEC)
 • Sprzęt ochrony indywidualnej (89/686/EEC)
 • Dźwigi (95/16/EC)
 • Stateczniki do oświetlenia fluorescencyjnego (2000/55/EC)
 • Chłodziarki i zamrażalki (96/5//EC)
 • Zabawki (88/378/EEC)
 • Ogólnego bezpieczeństwa produktów (01/95/EC)

Kontakt:

Biuro projektu:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Osoby kontaktowe:
Bojan Pecavar, Długoterminowy Doradca Współpracy Bliźniaczej
Tel.: +48 22 432 8152,
e-mail: bojan_pecavar@parp.gov.pl

Dominika Wieczorek, Asystentka Projektu
Tel.: +48 22 432 8216,
e-mail: dominika_wieczorek@parp.gov.pl

 

Źródło: www.parp.gov.pl