undefined
undefined

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Nowa składka w lipcu, wyższa pensja za czerwiec

Pracodawcy nie są pewni, czy wypłacając na początku lipca pensje za czerwiec, powinni obliczyć niższą składkę rentową

Wszystko przez brak vacatio legis dla ustawy wprowadzającej jej obniżenie.

Składka w nowej wysokości będzie obowiązywała od 1 lipca, choć ustawa jeszcze nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na razie wyniesie 10 proc. zamiast dotychczasowych 13 proc. Od lipca do końca grudnia 2007 r. zredukowano ją tylko ubezpieczonym. Zamiast 6,5 proc. pracodawcy potrącą z ich środków 3,5 proc.

Od stycznia 2008 r. składka rentowa wyniesie 6 proc. Ubezpieczeni sfinansują 1,5 proc., a pracodawcy - 4,5 proc.

Nieważne za co, ale kiedy

Niektórzy pracodawcy mają wątpliwości, jaką składkę należy naliczyć od pensji za czerwiec, ale wypłaconych już w lipcu.

- Nie ma wątpliwości, że do lipcowych przychodów należy stosować nową, obniżoną składkę -mówi Anna Misiak, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych w MDDP. Zgodnie bowiem z § 7 rozporządzenia z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek (...) w imiennych raportach miesięcznych i w deklaracjach rozliczeniowych uwzględnia się należne składki ZUS od wszystkich przychodów dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy.

Terminy wypłaty mogą być różne

Zgodnie z art. 85 kodeksu pracy wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie, nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Może się jednak zdarzyć, że część pracowników firmy otrzyma wynagrodzenie za czerwiec już wyższe, bo ze zredukowaną składką rentową, a część niższe, bo ze starą, wyższą składką.

Tak będzie w firmach z dwoma terminami wypłaty wynagrodzeń, np. zatrudniających tzw. pracowników produkcyjnych. Im często wypłaca się pensje do dziesiątego dnia miesiąca. Od ich wynagrodzenia za czerwiec wypłaconych w lipcutrzeba już naliczyć składkę rentową według obniżonej stawki. Natomiast pracownicy administracji tej samej firmy, którzy pensję otrzymają jeszcze w czerwcu, będą mieli naliczoną starą składkę.

Utrudnienia z zasiłkami

Bardziej skomplikowane będą wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jest nią przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy przed miesiącem choroby, po odliczeniu składek finansowanych przez ubezpieczonych.

Do tej pory od przychodu należało potrącić 18,71 proc. (9,76 proc. -emerytalna, 6,5 proc. - rentowa, i 2,45 proc. -chorobowa). Od lipca do końca 2007 r. potrącenia będą wynosiły 15,71 proc., a od 1 stycznia 2008 r. -13,71 proc.

- Płatnicy muszą jednak pamiętać, by za dany miesiąc odliczyć od dochodu ubezpieczonych faktyczną kwotę składek, którą sfinansowali z własnych środków - mówi Elżbieta Lis, dyrektor Departamentu Świadczeń Krótkoterminowych w centrali ZUS. - Jeśli zatem pensja za czerwiec będzie wypłacona w lipcu, to do podstawy trzeba przyjąć przychód po odliczeniu 15,71 proc. Jeśli jednak wypłata była w czerwcu - po odliczeniu jeszcze 18,71 proc.

AGNIESZKA ROSA

Jak liczyć składki i podatki
DO KOŃCA CZERWCA PO 1 LIPCA
SKŁADKI:  
emerytalna: 2500 zł x 9,76 proc. = 244 zł 244 zł
rentowa: 2500 zł x 6,5 proc. = 162,50 zł 87,50 zł (x 3,5 proc.)
chorobowa: 2500 zł x 2,45 proc. = 61,25 zł 61,25 zł
razem: 467,75 zł 392,75 zł
na ubezpieczenie zdrowotne:  
(2500 zł - 467,75 zł) x 9% = 182,90 zł 189,65 zł
odliczana od podatku:  
(2500 zł - 467,75 zł) x 7,75% = 157,50 zł (2500 zł - 392,75 zł) x 7,75% = 163,31 zł
PODATEK:  
podstawa opodatkowania:  
2500 zł - (108,50** zł + 467,75 zł) (108,50** zł + 392,75 zł)
= 1923,75 zł, po zaokrągleniu 1924 zł = 1998,75 zł, po zaokrągleniu 1999 zł
zaliczka na podatek:  
(1924 zł x 19%) - 47,71 zł = 317,85 zł (1999 zł x 19%) - 47,71 zł = 332,10 zł
zaliczka na podatek po odliczeniu składki  
zdrowotnej:  
317,85 zł - 157,50 zł = 160,35 zł, po zaokrągleniu 160 zł 332,10 zł - 163,31 zł = 168,79 zł, po zaokrągleniu 169 zł
wynagrodzenie netto:  
2500 zł - (467,75 zł + 182,90 zł + 160 zł) = 1689,35 zł 2500 zł - (392,75 zł + 189,65 zł + 169 zł) = 1748,60 zł
Różnica w wynagrodzeniu netto: 1748,60 zł - 1689,35 zł = 59,25 zł.
** potrącenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej wymaga złożenia PIT 2

Źródło: www.rzeczpospolita.pl