undefined
undefined

Usługa poświadczania wydanych zaświadczeń o niezaleganiu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę internetową umożliwiającą zweryfikowanie autentyczności wydanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Serwis dostępny jest pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn/


Aby sprawdzić autentyczność zaświadczenia należy wprowadzić następujące informacje tj. numer zaświadczenia, numer druku, numer NIP i datę wydania zaświadczenia. Po kliknięciu na przycisk Szukaj - usługa potwierdzi fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo poinformuje o braku takiego zaświadczenia w ewidencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Usługa dostępna jest bezpłatnie.