undefined
undefined

UWAGA Informacja o szkoleniach organizowanych w dniach 24.04.2017 oraz 23.05.2017

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Tomyślu zamienione zostały tematy szkoleń organizowanych w miesiącach kwiecień oraz maj b.r.

Aktualna informacja wygląda następująco:

24.04.2017 Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych) oraz kompletowanie dokumentów dla celów emerytalno-rentowych

23.05.2017 Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach