undefined
undefined

VIII runda aplikacyjna PASZPORT DO EKSPORTU już w czerwcu

„PASZPORT DO EKSPORTU” VIII runda aplikacyjna

Krajowa Izba Gospodarcza pragnie Państwu przypomnieć, że – od roku już uczestnicząc w realizacji Programu „PASZPORT DO EKSPORTU” - oferuje zainteresowanym polskim firmom kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej.

Wsparcie takie obejmuje m.in.:
- opracowanie wniosków do obydwu etapów programu,
- opracowanie Planu Rozwoju Eksportu,
- realizację wybranych zadań określonych Planem Rozwoju Eksportu,
- bieżące doradztwo i przygotowanie dokumentacji związanej z udziałem w programie.

Aktualnie szczególnie zachęcamy zainteresowane firmy, nie biorące jeszcze udziału w programie, by rozważyły już teraz – z koniecznym wyprzedzeniem - powierzenie nam przygotowania i złożenia wniosku w ramach kolejnej, VIII. rundy aplikacyjnej od 20 czerwca do 8 lipca 2011 r.

Runda ta będzie jedną z ostatnich, w których będzie można składać wnioski do I. Etapu Programu „Paszport do Eksportu”.

Współpracując z najbardziej kompetentnymi partnerami w kraju i za granicą, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG wspiera działania firm dążących do rozpoczęcia lub rozszerzenia dotychczasowej działalności eksportowej, ułatwiając identyfikację najbardziej obiecujących i najkorzystniejszych zagranicznych rynków zbytu, zdefiniowanie priorytetów  asortymentowych i najodpowiedniejszych sposobów i form działania w celu rozeznania rynków, a następnie pozyskiwania na nich klientów.

W ramach II. Etapu Programu „PASZPORT DO EKSPORTU”  oferujemy także pomoc w przygotowaniu i realizacji działań przewidzianych w zatwierdzonym przez Planie Rozwoju Eksportu (PRE).

Z satysfakcją podkreślamy, że oferta Biura Współpracy z Zagranicą KIG ma charakter wyjątkowy w porównaniu z innymi podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi. Dysponując bowiem wieloletnim i rozległym doświadczeniem we współpracy z partnerami na niemal wszystkich rynkach świata, działamy w tym zakresie w kontakcie, w konsultacji i przy wsparciu ze strony polskich resortów gospodarczych, polskich ośrodków naukowych i wyspecjalizowanych krajowych partnerów gospodarczych, a także – co szczególnie istotne – ze strony  polskich placówek dyplomatyczno-handlowych oraz zagranicznych izb przemysłowo-handlowych. Dosyć wspomnieć, że KIG ma podpisanych ponad 110 umów o współpracy z izbami i zrzeszeniami gospodarczymi w innych krajach.

Z ich pomocy korzystamy także później, już na etapie realizacji PRE, co umożliwia nam docierania do najwłaściwszych partnerów w biznesie i zapewnia naszym działaniom niezbędna wielostronność i skuteczność.

Prosimy o wstępną informację na temat Państwa zainteresowania usługą doradczą ze strony KIG, polegającą na:
- przygotowaniu wniosku do I. Etapu Programu „PASZPORT DO EKSPORTU”  w sprawie dofinansowania kosztów usługi polegającej na opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu,
- opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu na podstawie danych, informacji, strategii rynkowej i preferencji Klienta,
- przygotowaniu wniosku do II. Etapu Programu „PASZPORT DO EKSPORTU”  w sprawie wsparcia finansowego dla późniejszej realizacji działań przewidzianych w PRE.

Formularz wstępnego zgłoszenia zainteresowania usługą (Pobierz Doc)

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia z Państwa firmą skontaktuje się odpowiednio przygotowany konsultant, który będzie służył Państwu dalszą pomocą.

więcej informacji link

Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą
Jan Rafałowski
tel.: 22 630 98 27
faks: 22 630 96 60
e-mail: jrafalowski@kig.pl 

Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
faks:  22 630 96 01
e-mail: msasiak@kig.pl