undefined
undefined

Walne Zgromadzenie NIG

26 kwietnia 2017 r., w sali sesyjnej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: Starosta Ireneusz Kozecki, Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Burmistrz Lwówka Piotr Długosz oraz Sekretarz Gminy Zbąszyń Andrzej Wilkoński.

Sprawozdanie z działalności Nowotomyskiej Izby Gospodarczej za rok 2016 omówiła pani Anna Kuczyńska, natomiast sprawozdanie finansowe Pani Jolanta Niewiedział.

 

Podczas spotkania zarząd Izby złożył na ręce Starosty Ireneusza Kozeckiego oraz Burmistrza Włodzimierza Hibnera podziękowania za wsparcie i zaangażowanie podczas organizacji konferencji "Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą", która miała miejsce 21.04.2017.

 

W związku z upłynięciem kadencji Prezesa, Członków Kolegium Sądu oraz Komitetu Nominacyjnego na Walnym Zgromadzeniu zostały przeprowadzone wybory do w/w organów.

Wybrano następujące składy:


Kolegium Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej:

1.      Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG

2.      Krystian Mularczyk – Z-ca Prezesa Sądu Arbitrażowego przy NIG

 

Komitet Nominacyjny Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

1.      Robert Cichorz

2.      Marek Łukaszyk

3.      Stefan Krajewski


     


Zdjęcia: Mirosław Kozłowski