undefined
undefined

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - negocjacje zakończone

Wielkopolska zakończyła w poniedziałek drugą rundę negocjacji w sprawie zatwierdzenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W ramach Programu nasz region otrzyma na inwestycje 1 272 mln euro.
Dokument zostanie oficjalnie podpisany w połowie września przez
komisarz ds. polityki regionalnej UE Danutę Huebner. Po przyjęciu Programu przez Komisję Europejską, Zarząd Województwa zawrze z Radą Ministrów porozumienie zwane Kontraktem Wojewódzkim. Następnie ogłoszone zostaną pierwsze nabory wniosków, po rozstrzygnięciu których do beneficjentów trafią już pierwsze pieniądze.

źródło: www.wielkopolska.mw.gov.pl