undefined
undefined

Wyprzedzić zmianę - wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w wielkopolsce

ZAPROSZENIE DO STRATEGICZNEJ DZIESIĄTKI SUBREGIONU LESZCZYŃSKIEGO

W odpowiedzi na zaproszenie prezydenta miasta Leszna pana Tomasza Malepszego, dnia 17 lutego 2010 r. prezes zarządu Ryszard Nowaczkiewicz oraz kierownik biura Anna Kuczyńska wzięli udział w spotkaniu inaugurującym w subregionie leszczyńskim projekt „Wyprzedzić zmianę – wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce”.
Spotkanie miało na celu wybór zespołu eksperckiego „Strategiczna Dziesiątka Subregionu Leszczyńskiego”, którego zadaniem będzie konsultowanie tworzonych dokumentów, opiniowanie proponowanych narzędzi do Strategii zarządzania zmianą oraz wspólne budowanie warunków do rozwoju Subregionu Leszczyńskiego.

Do dalszych prac z ramienia NIG wyznaczona została pani Anna Kuczyńska.