undefined
undefined

Zakończenie realizacji projektu "Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla sektora MSP z zakresu prawa i finansów"

Nowotomyska Izba Gospodarcza w okresie IX - X.2011 r. realizowała projekt "Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla sektora MSP z zakresu prawa i finansów". Podczas 5 spotkań uczestnicy zapoznali się z następującymi tematami: ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, kontrola podatkowa, prawo pracy.
Projekt współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.