undefined
undefined

Zakończenie realizacji projektu "Wzmocnienie Nowotomyskiej Izby Gospodarczje poprzez zakup sprzętu i wyposażenia biurowego"

Nowotomyska Izba Gospodarcza w listopadzie 2006 r. zakończyła realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” działanie 1.1.2 – „Wzmocnienie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia biurowego”.

Efektem tego projektu jest zakup niezbędnego sprzętu komputerowego przenośnego oraz stacjonarnego, wyposażenia biurowego i materiałów biurowych.

Dofinansowanie to pomoże Izbie rozwinąć swoją działalność. Planowane jest znaczne rozszerzenie działalności szkoleniowej oraz informacyjnej. Dodatkowy komputer stacjonarny umożliwi korzystanie z Internetu przedsiębiorcom, którzy nie mają tej możliwości u siebie w firmie.

Wparciem i pomocą w przygotowaniu i wypełnianiu podstawowych dokumentów i druków służyć będą pracownicy biura Izby. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu zamierzamy pomóc w przygotowywaniu działań promocyjno - reklamowych dla zainteresowanych przedsiębiorców, zarówno w formie papierowej (m.in. broszury, ulotki) jak i elektronicznej (strona internetowa).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Nowotomyskiej Izby Gospodarczej !