undefined
undefined

Zakup nowego ambulansu wraz z wyposażeniem niezbędnym do udzielania świadczeń ratowniczych

W dniu dzisiejszym do użytkowania przez zespół ratownictwa medycznego typu „S” trafił nowy ambulans wraz z wyposażeniem niezbędnym do udzielania świadczeń ratowniczych w tym nowoczesny defibrylator i specjalistyczne nosze. Karetka spełnia wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789:A1/2011 i będzie stacjonowała w Nowym Tomyślu.

Przekazanie odbyło się w obecności Starosty i V-ce Starosty Powiatu Nowotomyskiego , Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nowy Tomyśl, Prezesa i V-ce Prezesa Nowotomyskiej Izby Gospodarczej oraz Prezesa Fundacji, a także Dyrekcji SPZOZ oraz pierwszych użytkowników karetki.
Pieniądze na zakup pochodziły ze środków przekazanych przez powiat nowotomyski (150.000 zł) gminę Nowy Tomyśl (150.000 zł) oraz Nowotomyską Izbę Gospodarczą (150.000 zł). W zakup auta wkład włożyła także Fundacja im. dr Kazimierza Hołogi działająca na rzecz nowotomyskiego szpitala.
 
Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie. Nasz personel jest bardzo dobrze przygotowany do działań ratowniczych, a nowoczesny ambulans jeszcze bardziej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa chorych.
 
Jest to kolejny, po łóżkach intensywnej terapii, respiratorach i aparacie do znieczulenia, dar jaki w ostatnim czasie otrzymał SPZOZ im doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu od lokalnych władz samorządowych i prywatnych sponsorów.
 
Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania Staroście Nowotomyskiemu, Zarządowi i Radnym Powiatu Nowotomyskiego, Radnym i Burmistrzowi Gminy Nowy Tomyśl oraz członkom Nowotomyskiej Izby Gospodarczej za wspieranie działań szpitala na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego naszych pacjentów i ufundowanie tak potrzebnego ambulansu wraz z jego wyposażeniem.

źródło: www.szpital-nowytomysl.pl
           www.powiatnowotomyski.pl