undefined
undefined

Założenie spółki z o.o. stanie się łatwiejsze

Spółka powstanie bez udziału notariusza. Wystarczy urzędowy formularz wysłany przez Internet. Projekt przepisów jest już gotowy.

Po przesłaniu wniosku do KRS drogą elektroniczną nowa firma zostanie zarejestrowana w jeden dzień. Projekt zmian w kodeksie spółek handlowych, który to umożliwi, opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, trafił do uzgodnień międzyresortowych. Autorem nie chodzi o stworzenie nowego typu spółki z o.o. lecz wprowadzenie uproszczonej procedury jej zawiązania i rejestracji.

Nie będą potrzebne, jak dotychczas, spisywane umowy spółki w formie aktu notarialnego, chociaż ta tradycyjna droga pozostanie. Wystarczy forma pisemna pod warunkiem wykorzystania do zawarcia umowy spółki oficjalnego wzorca umowy, który ustali minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych.

Z takiego wzorca będzie można korzystać podczas rejestrowania jej zarówno w proponowanym trybie uproszczonym jak tradycyjnie, przez złożenie wniosku do KRS na piśmie. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki będzie można wnosić tylko wkłady pieniężne. Dopiero podwyższenie jej kapitału po zarejestrowaniu może być pokryte aportem. Jednakże także wniesienie wkładu pieniężnego może nastąpić w ciągu siedmiu dni od wpisu spółki do rejestru.

Po zarejestrowaniu wspólnicy, wspólnicy zmieniając umowę spółki w trybie tradycyjnym, z udziałem notariusza, mogą dostosować ją do swoich  specyficznych potrzeb nieuwzględnionych we wzorcu umowy. Zmiany oraz jednolity tekst umowy spółki muszą mieć formę aktu notarialnego.

Podczas rejestracji uproszczonej nie będzie obowiązywała zasada jednego okienka, co zdaniem autorów projektu powinno przyspieszyć formalności. Wnioski do ZUS, US i wniosek o REGON zakładający spółkę mają składać samodzielnie.

Wniosek o zarejestrowanie spółki związanej z wykorzystaniem formularza może być złożony na piśmie przez Internet – w systemie informatycznym podobnym do funkcjonującego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego (e-sądu). Jeśli będą go składać sami wspólnicy, muszą opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym. Mogą jednak złożyć go przez pełnomocnika, ale tylko adwokata, radcę prawnego lub notariusza.

Pełnomocnik posłużyć się może także podpisem elektronicznym uzyskanym za pośrednictwem samorządu zawodowego.

W ciągu siedmiu dni od rejestracji zarząd musi złożyć „na papierze” podpisaną przez wspólników umowę spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów pieniężnych i listę wspólników, a także złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Okres rejestracji spółki założonej w sposób uproszczony ma wynosić dzień w razie złożenia wniosku o wpis przez Internet i trzy dni, jeśli będzie to wniosek na piśmie.

Twórcy ustawy zakładają, że ukróci to praktykę tzw. Przyśpieszaczy spraw w sądach rejestrowych i załatwiaczy, rejestrujących fikcyjne spółki, by następnie odsprzedać.

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012r.