undefined
undefined

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce"

SĄD ARBITRAŻOWY
PRZY NOWOTOMYSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W NOWYM TOMYŚLU
WE WSPÓŁPRACY Z
POLSKIM STOWARZYSZNIEM ARBITRAŻU I MEDIACJI


Zapraszają na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro”. Konferencja odbędzie się w dniu 15.04.2011 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu.  Początek konferencji godz. 10.00 Udział jest bezpłatny.
Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń arbitrażowych w Polsce. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR a uczestniczy w niej około 200 osób. Konferencja zbiega się z obchodami 5–lecia powstania Sądu Arbitrażowego w Nowym Tomyślu. Będzie to okazją do podsumowania dokonań sądu, a także rozwijającej się współpracy międzynarodowej. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju, i z zagranicy, reprezentujący Ukrainę, Gruzję, Azejberdżan, Armenię, Kazachstan, Rosję, Turcję, Rumunię, Litwę, Serbię, Czechy i Danię.  Po zakończeniu konferencji odbędzie się robocze spotkanie członków, utworzonego we wrześniu 2010 r.,  Forum Współpracy ADR Odessa 2010.
Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 20 marca.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe w terminie do 4 kwietnia br. e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.w imieniu organizatorów
Prezes Sądu Arbitrażowego

przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych