undefined
undefined

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”

Nowy Tomyśl , 2012.03.16


Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Tendencje unifikacyjne w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84 / www.hotel-hifi.pl/

Początek konferencji godz.9.00. Udział w niej  jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń arbitrażowych w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy.

W  załączeniu przesyłamy plan konferencji.

Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe w terminie do

5 marca 2012r. e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

                              Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.                                  

                                                                                             

 w imieniu organizatorów

                                       

Prezes Sądu Arbitrażowego

przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej    

   Włodzimierz Brych