undefined
undefined

Zebranie członków Zarządu NIG

W czwartek, 15 lutego b.r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. Głównym tematem spotkania było omówienie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Pani Dyrektor Maria Hryniak przedstawiła zebranym statystykę realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy oraz informację o wsparciu dla pracodawców zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.