undefined
undefined

Zebranie zarządu NIG oraz aktualne zagadnienia z prawa pracy - 21.10.2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Członków NIG na kolejne zebranie zarządu naszej Izby, które odbędzie się dnia 21.10.2019 o godz. 14.30 w Aesculap Akademii, salka 01.

Po zebraniu, tj. o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie poświęcone aktualnym zagadnieniom z prawa pracy, które poprowadzi przedstawiciel kancelarii Syty Adwokaci.
Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
* zmiany w przepisach dotyczących wydawania świadectw pracy;
* zmiany dotyczące zakazu dyskryminacji i zasady równego traktowania;
* zmiany dotyczące mobbingu;
* rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;
* pracownicze plany kapitałowe;
* możliwość zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną;
* zmiany w prawie pracy w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach na adres mailowy nig@poczta.fm lub tel. 61 44 20 185 do dnia 17.10.2019.