undefined
undefined

Effecta Justyna Bajor, ul. Komunalna 16/3, Nowy Tomyśl

Effecta Justyna Bajor

ul. Komunalna 16/3
64-300 Nowy Tomyśl

 

biuro: Pl. Chopina 12 lok. 105

tel. 506758595
e-mail: j.bajor@namiarepotrzeb.pl
www.namiarepotrzeb.pl

Kilka słów od właściciela....

Firma Effecta powstała z chęci dostarczania mikro, małym i średnim firmom rozwiązań z zakresu zarządzania personelem dostosowanych do ich potrzeb, mających na celu zwiększenie sprzedaży, konkurencyjności oraz podniesienie efektywności pracy. 

 

Myślę, że małe firmy powinny mieć dostęp do rozwiązań zarezerwowanych do tej pory tylko dla dużych graczy, z którymi coraz częściej przychodzi im konkurować na globalnym rynku.

O tym jak duże korzyści przynosi zarządzanie personelem z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi mogą świadczyć sukcesy odnoszone przez zachodnie koncerny, w których świadome kształtowanie polityki personalnej jest filarem działania firmy.

 

W czasie spowolnienia gospodarczego narzędzia HR pomogą:

·         maksymalizować efekty sprzedaży możliwe do uzyskania przy danych warunkach rynkowych,

·         optymalizować koszty zatrudnienia.

 

Zakres usług....

 • rekrutacja i selekcja pracowników,
 • badanie potrzeb szkoleniowych oraz organizacja szkoleń,
 • organizacja efektywnie działających oddziałów/ działów/ stanowisk pracy,
 • projektowanie optymalnego obiegu informacji w przedsiębiorstwie,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy,
 • projektowanie systemów wynagrodzeń i pozapłacowych systemów motywacji pracowników,
 • konsultacje z zakresu alternatywnych form zatrudniania pracowników oraz kadr i płac.


Konsultanci....

Jako właściciel firmy realizuję i koordynuję wszystkie projekty, współpracując z doświadczonymi trenerami biznesu i konsultantami HR.

 • posiadam bogate doświadczenie w biznesie, w tym kilka lat w dziedzinie HR,
 • w obszarze HR zajmowałam się: rekrutacją i selekcją pracowników, leasingiem pracowniczym, tworzeniem zaplecza kadrowego, zarządzaniem i organizacją pracy, działaniami z zakresu EB, badaniem potrzeb szkoleniowych i organizacją szkoleń, usprawnianiem komunikacji i przekazywania informacji, organizacją konferencji oraz spotkań okolicznościowych i integracyjnych. Prowadziłam dokumentację kadrową, naliczałam płace,
 • zajmowałam stanowiska specjalisty, koordynatora, kierownika. Budowałam od podstaw własny oddział/ dział/ zespół/ strategię działania, odpowiadając za wyniki,
 • od 2011 roku jestem Niezależnym Konsultantem HR, teraz w ramach własnej firmy.


Wszystkie nasze starania mają na celu zaspokojenie Państwa potrzeb na najwyższym poziomie.

Klienci i projekty....

Współpracuję z firmami różnych branż, prowadzę pojedyncze projekty lub stałą obsługę firm, stając się dla klienta komórką HR kilka/ kilkanaście godzin w miesiącu, w zależności od skali działania i potrzeb firmy.

 

Zrealizowałam projekty mające na celu zwiększenie efektywności pracy i sprzedaży, dzięki:

 • rozwojowi działów- rekrutacja i selekcja pracowników na stanowiska specjalistyczne i kierownicze,
 • motywowaniu pracowników do kreatywności i usprawniania swojego środowiska pracy,
 • eliminacji błędów powtarzających się w procesie pracy,
 • usprawnieniu komunikacji i procesu przekazywania informacji,
 • rozwojowi umiejętności pracowników dzięki szkoleniom z różnych dziedzin (dofinansowanym przez UE),
 • zaprojektowaniu motywacyjnego systemu wynagrodzeń dla stanowisk sprzedażowych w oparciu o wskaźniki firmy.

W przypadku każdego z klientów zestaw podejmowanych działań był inny (uzależniony od specyficznych potrzeb).